Select Page

Quiz om turkunskap

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Fråga 1: Vad kallas den bra principen som man gärna ska klä sig efter?
Fråga 2: Den röda nålen på en kompass – vart pekar alltid den?
Fråga 3: Hur är vinterleder markerade på fjället?
Fråga 4: Många fjällkartor har skala 1:100 000. Vilken sträcka motsvarar 1 cm på en sådan karta i verkligheten?
Fråga 5: Vad kallas avståndet mellan kartans höjdkurvor?