Select Page

Navigation

Att använda karta och kompass är fortfarande det säkraste sättet att hitta rätt i fjällen. Genom att lära dig grunderna kan du göra din tur både säkrare och roligare.

Även om du håller dig till markerade leder kan det vara bra att följa med på kartan. Fjällterrängen kan vara svårorienterad. Om sikten dessutom är dålig är kartan och kompassen det enda du kan lita på. Mobiltelefon, GPS och olika navigeringsappar är många gånger bra hjälpmedel, men man måste räkna med att mobiltäckning ofta saknas i fjällen och att batterier kan ta slut. Det är inte fel att använda telefonens GPS då den ger mycket och exakt information. Men för en riktigt bra vistelse i fjällens krävs att man också kan hantera karta och kompass, därför fokuserar detta det följande avsnittet på det.

De flesta fjällkartor har skalan 1:50 000 eller 1:100 000. Det betyder att 1 cm på kartan motsvarar 500 eller 1 000 meter i terrängen. Kartans höjdkurvor ger dig en bild av hur terrängen ser ut. Ju tätare höjdkurvor desto brantare terräng. Höjdskillnaden mellan två höjdkurvor kallas ekvidistans. Normalt för en fjällkarta är att den är mellan 10 och 20 meter. Vad som gäller står markerat bland teckningsförklaringarna.

Kartor är färskvara, så se till att ha en aktuell karta. Leder och rastskydd kan rivas eller komma till. Använd om möjligt en karta tryckt på fukttåligt papper. Tillsammans med en kompass blir kartan utmärkta navigationsverktyg på fjället.

Att navigera med hjälp av karta och kompass

Ett första steg kan vara att använda karta och kompass när du går på en markerad led. Olika slags landmärken som vattendrag, elledningar, vägar och hus är användbara som stöd för att veta var du befinner dig.

  1. Det första du behöver veta är att uppåt på kartan alltid pekar mot norr. För att hålla kartan rätt använder du kompassnålen som alltid pekar mot norr.
  2. När du lagt ut kartan rätt tar du reda på var du befinner dig.
  3. Lägg därefter ut kartans långsida i riktning mot den punkt dit du vill gå.
  4. Håll kompassen still på kartan och vrid kompasshuset tills hjälplinjerna och norrpilen är parallella med hjälplinjerna på kartan.
  5. Nu kan du lyfta kompassen från kartan. Håll den vågrätt framför dig och vrid dig till dess att kompassnålen och norrpilen på kompassen håller samma riktning.
  6. Nu pekar kompassens riktningspil mot ditt mål så länge kompassnål och norrpil ligger på linje.

Sträva efter att ta ut ett riktmärke i naturen och gå mot detta så att du inte behöver titta på kompassen hela tiden. Men ha för vana att ta upp kompassen med jämna mellanrum för att ta ut din kompasskurs.
På fjällkartan finns det många olika teckenförklaringar som hjälper dig att hitta rätt. Se till att lära dig dessa innan du ger dig ut. Att kunna orientera med karta och kompass i fjällen tränar dig för att hitta rätt när du befinner dig ute i naturen även utanför fjällområdena. Kompassen är inte det enda sättet att bestämma väderstreck i fjällen. Ett bra sätt är att orientera sig efter solen som står i söder klockan 12.00 på dagen. En annan viktig del av navigering och planering är att veta ungefär hur långt man hinner gå på en timma.

Planera turen

Planera morgondagens tur tillsammans.

Viktigast är sikten

Om det är dimma eller snöstorm måste man kunna karta och kompass. Eller sätta sig tryggt i skydd och vänta in bättre väder.

Prognoser stämmer inte alltid.

Var beredd på att det kan svänga snabbt i fjällen och anpassa turen eller aktivitet därefter.