Select Page

Fjälleder

Det finns hundratals mil markerade leder i fjällen, med bland annat avståndsmarkeringar, övernattningsstugor och hjälptelefoner. De flesta gör klokt i att följa lederna, det gör det enklare att hitta och är ett säkrare alternativ om ni av någon anledning skulle behöva hjälp. Röda kryss markerar vinterleder, som inte alltid är lämpliga att följa på sommaren.

Bra skyltning finns vid startpunkter och där leder delas eller korsar varandra. Där finns avståndsmarkeringar och symboler för vinter- resp. sommarled, övernattningsstuga och telefon. Stora delar av ledsystemet ligger under så kallat statligt huvudmannaskap under Naturvårdsverket där Länsstyrelsen ansvarar för den löpande skötseln. Men det finns också lokala leder som sköts av kommuner, turistanläggningar och skoterklubbar.

Vinterlederna är markerade med ledstjärnor – kryss på stolpar. Ledstolparna sitter normalt på cirka 40 meters avstånd och kryssen sitter ungefär 150 cm över barmarken. När kryssen snöar över förlängs de ibland med en käpp med reflex. Efter många vinterleder får man köra snöskoter men inte överallt. Information finns på fjällkartor eller genom särskild skyltning.

På kalfjället markeras sommarlederna i allmänhet med små stenrösen, ibland med röd färg i toppen. I fjällbjörkskogen är lederna ofta markerade med målade ringar eller prickar på träd. Lederna syns ofta som en vältrampad stig. Vissa sträckor är både sommar- och vinterled, då är markeringen stolpar med röda kryss.

Läs mer om markerade leder i fjällen på Fjällsäkerhetsrådets webbplats.