Select Page

Renskötsel

Om rennäring och renskötsel

De flesta av oss vill gärna se renar när vi besöker fjällen men inte alla är medvetna om att man kan störa renskötseln om man till exempel tältar eller befinner sig inom områden där renar flyttas. Under maj månad är renarna extra känsliga då kalvningen sker och under juli månad samlar samebyarna in sina renhjordar för att märka de nya kalvarna.  Under slutet av augusti och under september är det dags för den första slakten och samlingarbetet pågår löpande under hela hösten på lite olika sätt beroende på vilken sameby man besöker och om man befinner sig i den norra eller södra delen av fjällområdet. Renar är absolut inte farliga för dig som besökare men tänk på att ditt besök och uppträdande kan innebära störningar för renskötseln om du inte tänker dig för.

Om det finns tecken på att renskötselarbete bedrivs i området inför kalvmärkning eller slakt, försök att hålla dig till markerade leder så att renskötarna vet var du sannolikt befinner dig. Försök även att undvika att röra dig mot renhjordar under kalvningstiden i maj/juni då du lätt kan störa de kalvande vajorna. Och kom alltid ihåg att hålla din hund kopplad eller under strikt uppsyn. Hundar har ofta svårt att hålla sig ifrån att jaga och driva ren.  Om du känner dig osäker eller vill veta mer om renskötseln så tveka inte att ta kontakt med Länsstyrelsen eller den sameby som bedriver verksamhet i det område som du är på väg till. Länsstyrelsen kan tillhandahålla en uppdaterad förteckning över kontaktpersoner inom respektive sameby.

Läs mer om renskötseln här.

“Välkommen som gäst i Renens rike”  Klicka på bilden nedan för att läsa den.