Select Page

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Fråga 1: Vad kallas det område som samerna ser som sitt land?
Fråga 2: När är renen som känsligast för störning på grund av kalvning?
Fråga 3: Samiskan är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Vilket av följande språk är inte ett nationellt minoritetsspråk?