Select Page

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Fråga 1: När byggdes den första fjällstugan för turism i Sverige?

Fråga 2: Vilken av följande är inte en fjällstation?

Fråga 3: När bildades STF (Svenska Turistföreningen)?

Fråga 4: Vad kallas det man kan fästa under sina skidor för att kunna gå uppför branta backar?