Select Page

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Fråga 1: Vad bör man alltid ha med sig för säkerhetsutrustning ut på en is?
Fråga 2: Vad menas med kyleffekten?
Fråga 3: Hur många graders lutning måste det vara för att det ska vara lavinfarligt?
Fråga 4: Vad står L för i minnesregeln L–ABC?