Select Page

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Fråga 1: Vad kallas den svenska fjällkedjan?

Fråga 2: Hur lång är hela denna fjällkedja?

Fråga 3: Hur hög är Sveriges högsta topp?

Fråga 4: Hur många nationalparker har Sverige?