Select Page

Skyddade områden i fjällen

Stora områden i fjällen är skyddade som nationalparker eller naturreservat. Det är natur som är särskilt värdefull att skydda och vårda till glädje för alla. Därför är det nödvändigt med vissa bestämmelser som kan innebära begränsningar i allemansrätten. Totalt finns det 29 nationalparker i Sverige. Av dessa ligger åtta i fjällvärlden. Dessa är Abisko, Fulufjället. Padjelanta, Pieljekaise, Sarek, Sonfjället, Stora sjöfallet och Vadvetjåkke.

Nationalpark är det starkaste skydd ett naturområde kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten har tillkommit som ett svar på att människan påverkar och förstör naturmiljöer i en allt snabbare takt. Därför finns naturreservaten för att värna olika naturmiljöer.

Det finns drygt 4 000 naturreservat i Sverige. Cirka 75 procent utgörs av naturreservat i fjällvärlden. Fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Nära 85 procent av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Där ligger merparten av reservaten i fjällområdet eller i det fjällnära området.

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden.

Här kan du läsa mer om Sveriges nationalparker.