Select Page

Fjällkedjan

Det svenska fjällområdet är en del av den skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, vilken utgör det största sammanhängande området med alpin natur på det europeiska fastlandet. Här finns några av Europas sista kvarvarande områden där naturen är relativt opåverkad av människor.

I Sverige sträcker sig fjällområdet mer än 100 mil i nord-sydlig riktning, från Dalarna i söder till nordligaste Norrbotten i norr. Fjällens norra delar har arktiskt klimat, medan klimatet i söder är mildare. Högfjällsområden, som Kebnekaise och Sarek, har branta toppar medan lågfjällsområdena är flacka och runda. Hela Skanderna är närmare 170 mil om man räknar in dess norska delar och mäter från Skagerak i söder till Nordkapp i norr.

Området är också ett kulturlandskap, där människor har levt under tusentals år. Renskötsel bedrivs över nästan hela området och renbetet bidrar till bevarandet av fjällandskapets höga natur- och kulturvärden. Landskapet bär också tydliga spår efter fäbodar och fjälljordbruk, men dess omfattning har minskat stort under de senaste 50 åren och är på väg att helt försvinna.

Den högsta fjälltoppen i Sverige heter Kebnekaise och är 2 097 meter över havet. Den högsta toppen i Norden är norska Galdhöpiggen, 2 469 meter över havet.

Kebnekaise. Sveriges högsta punkt.