Select Page

Friluftsliv och Allemansrätt

Fjällen med sin särpräglade natur är känslig. Samtidigt vill många intressen använda miljöerna för olika ändamål. Mark och vegetation i främst de södra fjällen kan till exempel skadas av besökare och barmarkskörning med terrängfordon, men också när de exploateras för bland annat vindkraft, vattenkraft, gruvindustri och turism.

Den pågående förändringen av klimatet påverkar också fjällen, bland annat flyttar trädgränsen längre upp på det som tidigare varit kalfjäll, och glaciärerna krymper.

Miljömål i fjällen

Riksdagen har beslutat om ett speciellt miljömål för fjällen:

“Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Läs mer om Miljömålet Storslagen Fjällmiljö här

Allemansrätten och fjällen

Allemansrätten innebär en möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn. Alltså inte störa – inte förstöra. Allemansrätten innebär att vi i Sverige i stor utsträckning förlitar oss på att individen kan ta ansvar för hänsynsfulla vistelser i fjäll och natur på ett helt annat sätt än vad man gör i många andra änder där regleringar och speciella naturreservat är vanligare.

Några av de saker du får göra på fjället är att vandra fritt, plocka bär, svamp och blommor som inte är fridlysta. Du får däremot inte bryta av kvistar från träd. När du eldar måste du göra det på en säker plats och aldrig direkt på berget.

Läs mer om vad som gäller för allemansrätten på Naturvårdsverket sida

För renskötande samer är fjällen något mer än en plats för rekreation. Det är en framför allt en arbetsplats. Det är viktigt att ta hänsyn, tänk särskilt på följande: Ta en rejäl omväg runt en renhjord så att den inte riskerar att skingras och håll alltid hundar kopplade.

Testa dina kunskaper om Allemansrätten. Klicka på bilden för att komma till en frågesport.