Select Page

Djur och växter

Fjällmiljön ställer speciella krav på växt- och djurlivet. Ovanför trädgränsen häckar fåglarna på marken eller i låga buskar. Under vintern är det kallt och mörkt under en stor del av dygnet, vilket gör det svårt att söka efter föda. Många djur väljer därför att flytta ner till skogslandet eller söderut när vintern kommer. Många fåglar flyttar hela vägen till södra Europa, eller till och med till Afrika, under vintern. Sommaren är kort i fjällen, och det är då ljust nästan dygnet runt. Det är under sommaren djuren och växterna ska hinna föröka sig. Några av fjällens vilda djur är brunbjörn, järv, varg, lodjur, ren, fjällräv, fjällämmel, dalripa, fjällripa och kungsörn. Bland dessa finns fjällräv, fjällämmel och fjällripa bara i fjällmiljö.

 

Här är “de fyra stora”. Kan du vilka de är? Klicka på varje bild så får du mer information om varje.
   

Den sydligare delen av den svenska fjällkedjan har mildare klimat än den nordligare delen. Klimat mäts över långa tidsperioder, ofta 30 år, vilket kan jämföras med väder som beskriver förhållandena vid en given tidpunkt eller kortare tidsperiod. Viktigast för klimatet är hur högt ett fjällområde ligger. Kombinationen av höjd över havet och breddgrad avgör livsvillkoren i fjällen. Närheten till hav och andra stora vattenmassor har, precis som på andra platser, stor betydelse för klimatet i fjällen. Ett exempel på detta är de norska fjällen. De ligger ofta nära Atlanten och Golfströmmen och har därför ett mildare klimat, trots att topparna ofta är mycket höga.