Select Page

Om Fjällen

Allmän fjällkunskap

Varför är det viktigt att kunna något om friluftsliv i fjällen?

Vår fjällkedja utgör en unik miljö året runt – här finns växter, djur och vyer som inte finns någon annanstans i världen. Att vistas i fjällen erbjuder fantastiska möjligheter till upplevelser, men det ställer också krav på kunskaper, planering och utrustning. Men även insikt om förhållanden och hänsynstaganden.

Att kunna planera och genomföra en fjällvistelse, kort eller lång, gör oss också förberedda på att hantera många andra situationer i livet. Därför är kunskap om att bedriva friluftsliv i fjällen värdefullt även för dig som inte brukar besöka fjällen.  Även om vissa av övningarna som ingår i detta läromedel är utformade speciellt med fjällmiljön i åtanke, så kan de också genomföras i naturområden utanför fjällen.