Select Page

Länksamling

En lista med länkar

Läs mer om Skanderna och de svenska fjällen på Fjällsäkerhetsrådets webbplats:
http://www.fjallsakerhetsradet.se/Fjallomradet/fjallomradet/

Läs mer om hur fjällen påverkas av klimatförändringarna på miljämålsportalen:
http://www.miljomal.se

Läs mer om samer och renskötsel på Samer.se och Fjällsäkerhetsrådets webbplatser:
http://www.samer.se/
http://www.fjallsakerhetsradet.se/Fjallomradet/rennaring/

Läs mer om vad man kan göra i fjällen på Fjällsäkerhetsrådets webbplats:
http://www.fjallsakerhetsradet.se/Fjallomradet/Aktiviteter/

Läs mer om Fjällsäkerhetsrådet, Fjällräddningen och fjällsäkerhetskommittéerna på Fjällsäkerhetsrådets webbplats:
http://www.fjallsakerhetsradet.se/fjallsakerhetsradet/

Läs mer om säkra och farliga isar på Fjällsäkerhetsrådets webbplats:
http://www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/fardas_over_is/

Läs mer om fjällvädret på Fjällsäkerhetsrådets webbplats:
http://www.fjallsakerhetsradet.se/fjallvader/fjallvader/
http://www.smhi.se

Läs mer om köldskador på 1177 Vårdguidens webbplats:
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Koldskador/

Läs mer om allemansrätten i fjällen på Fjällsäkerhetsrådets webbplats:
http://www.fjallsakerhetsradet.se/Fjallomradet/natur_allemansratt/

Läs mer om kläder, utrustning och packning
http://www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/friluftsutrustning/

Läs praktiska tips för en säker fjälltur på Fjällsäkerhetsrådets webbplats:
http://www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/Praktisk-tips-for-en-tryggare-fjallvistelse/

Läs mer om att navigera i fjällen på Fjällsäkerhetsrådets webbplats:
http://www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/orientering/
http://www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/fjallkartan/

Läs mer om laviner och lavinprognoser:
http://www.svelav.se
http://www.lavinprognoser.se

Om snöskoter, lagar och regler
http://www.snoskoterradet.se