Select Page

Quiz om fjällturism

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Fråga 1: När byggdes den första fjällstugan för turism i Sverige?
Fråga 2: Vilken av följande är inte en fjällstation?
Fråga 3: När bildades STF (Svenska Turistföreningen)?
Fråga 4: Vad kallas det man kan fästa under sina skidor för att kunna gå uppför branta backar?