Select Page

Nya och gamla aktiviteter i fjällen

Fjällen har lockat med friluftsliv både sommar och vinter ända sedan de första turisterna började komma. Bland de traditionella friluftsaktiviteterna brukar turåkning på skidor, vandring och utförsåkning nämnas. Kring dessa byggdes en stor del av fjällens anläggningar upp. Inrättandet av sportlovet hade en viktig funktion för att få skolelever att få uppleva snö och storslagna landskap.

Fiske och jakt har också varit populärt sedan de första fjällturisternas dagar. Många fiskare har
vittnat om de storslagna naturupplevelserna som flugfiske i en avlägsen fjällbäck utgör. Jakt har också varit en traditionell aktivitet där man jagat både fåglar och större djur. Under vintern är numera snöskoteråkning en mycket populär aktivitet som lockar allt fler.

På samma sätt som intresset för när nya idrottsaktiviteter har gjort sitt intåg i samhället i övrigt har de också gjort det i fjällen. En av dessa är Snowkiting. Med hjälp av vinden dras man fram på skidor eller snowboard. Randonné innebär att man går uppför berget och har så kallade stighudar under skidorna. Sedan tar man av dem när man ska åka nedför. Många lockas av detta som innebär att man inte behöver ha tillgång till en skidlift. Fjällöpning är en annan aktivitet på frammarsch. Ja man kan säga att fjällen har blivit en mer populär arena för olika sorters aktivitets utövning. Detta är stimulerande och positivt samtidigt som det ställer högre krav på utövarna att informera sig så att deras aktiviteter inte skapa extra störning för andra på fjället. T ex kan toppturande i områden där renarna kalvar i april-maj vara en direkt dålig ide. Samma sak med friåkning på snöskoter som kan påverka annat friluftsliv på ett negativt sätt och som ofta kräver särskilt hänsynstagande.

Terrängcykling blir också allt populärare och man cyklar antingen utmed olika leder eller brant nedför i doserade banor, så kallad downhill. En annan aktivitet är skärmflygning som innebär att man startar på toppen av ett fjäll och sedan flyger ned till dalen. Det populäraste stället för denna aktivitet i de svenska fjällen är Åre.

Till de mest exklusiva aktiviteter som man kan ägna sig åt är helikopterskidåkning. Då hyr en grupp en helikopter med guide och pilot och åker sedan på fjälltoppar med orörd snö där ingen har åkt tidigare.

Bland de mest extrema aktiviteterna, som funnits med ändå från 1800-talet, är klättring. Det är en aktivitet som kräver stor kunskap och vana då misstag kan få mycket allvarliga följder. På vintern förekommer en särskild form av klättring, på frusna isfall, något som är bland det mest spektakulära men också riskfyllda man kan tänka sig.

https://www.youtube.com/watch?v=yTK5JGnQHC4&feature=youtu.be