Select Page

Samarbete och ledarskap

Att vistas i fjällen ska vara en härlig upplevelse, både på sommaren och på vintern. För att det ska bli så krävs ofta att man organiserar sig i en grupp och vet vem som leder arbetet. Det är viktigt i många situationer som när man ska förflytta sig och orientera, ta sig över en fjällbäck, laga mat, sätta upp tält eller gräva en snöbivack.

Det är genom att utsätta oss för utmaningar som vi växer både som individer och som grupp. Därför är det viktigt att vara förberett, ha talat igenom hur vi ska ta oss an en viss uppgift men också hur vi ska agera om något oväntat inträffar. Det handlar också om att kunna ge återkoppling eller feedback på ett konstruktivt sätt till varandra.

Friluftsliv i allmänhet och friluftsliv i fjällen särskilt hjälper oss också att träna vårt ledarskap, att bestämma målet, hur vi ska ta oss an det och varför vi ska göra det. En viktig del i detta är beslutsfattandet. Hur beslut fattas i en grupp har en avgörande betydelse för hur gruppen fungerar och hur gruppmedlemmarna trivs.

Väldigt få föds till ledare men alla kan träna sin ledarskapsförmåga. Det behöver inte innebära att vara ledare hela tiden men prova att stiga fram och ta ansvar för en enskild uppgift eller för under en begränsad tidsperiod. Att träna detta är ett av de viktigaste syftena med detta läromedel, liksom att reflektera över olika sätt att utse en ledare och att fatta beslut på ett sätt som gruppen är överens om.

Ett av de viktigaste momenten i ledarskap i fjällen är förmågan att hålla ihop gruppen. Det är viktigt att flera orsaker. Vädret kan snabbt slå om och då gäller det att hålla koll på varandra om man måste ta beslut om att stanna eller söka skydd. Det är också helt avgörande när man går i brant terräng eller passerar en bäck. Man brukar säga att ingen kedja är starkare än sin svagare länk. Här betyder det att ha koll på om någon blir trött, frusen, ramlar så att man snabbt kan hjälpa sin kamrat.