Select Page

Quiz om fjällsäkerhet

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Fråga 1: Vad bör man alltid ha med sig för säkerhetsutrustning ut på en is?

Fråga 2: Vad menas med kyleffekten?

Fråga 3: Hur många graders lutning måste det vara för att det ska vara lavinfarligt?

Fråga 4: Vad står L för i minnesregeln L–ABC?