Select Page

Laviner

Laviner och lavinsäkerhet

Att röra sig i fjällterräng på vintern innebär att man kan komma i kontakt med så kallad lavinterräng. Många fascineras av laviner och laviner får mycket uppmärksamhet i media. De flesta har inte sett en lavin men under 2000-talet har ett trettiotal svenska medborgare omkommit i lavinolyckor, de flesta utomlands. Betydligt fler än så har dragits med av laviner och skadats.

Vad är en lavin?

Definitionen på en lavin är en snömassa som rör sig. Det finns olika typer av laviner, men de som oftast orsakar olyckor är flaklaviner. I en flaklavin ”lossnar” ett sammanhängande flak av snötäcket på en gång och rusar nedför berget. Snömassorna accelererar fort. Är sluttningen brant och lång är hastigheter över 100 km/h inte ovanliga. Det är med andra ord svårt att åka ifrån en lavin.

Hur kan man enklast undvika laviner?

Lutningen är det som avgör om en lavin kan starta eller inte. Säkraste vägvalet är ofta det flackaste. Lämpligt nog är det i regel också den enklaste och snabbaste vägen, även när den inte är kortast. Att undvika kända lavinområden eller terräng med mycket snö som är brantare än 25 grader är det viktigaste sättet att undvika olyckor. Det finns gott om snällt lutande fjällhedar och breda dalar där laviner inte ens går i teorin.

På vissa platser gör terrängen att konsekvenserna av en lavin blir särskilt allvarliga. Dessa platser kallas för terrängfällor. Terrängfällor är faror som finns i lavinens bana. En lavin når snabbt stora hastigheter och träd och stup göra att man kan slås ihjäl även vid en liten lavin. Raviner och svackor kan göra att snömassorna i en lavin samlas på en liten yta och man blir djupt begravd. På en mycket stor sluttning kan laviner också bli mycket stora.

När vi väljer var, när och hur vi rör oss så bestämmer vi också hur stora risker vi utsätter oss för. Goda vanor handlar om att minimera riskerna. Att välja lavinsäker terräng i svenska fjällen är inte svårt.

När är det lavinfarligt?

Laviner kan utlösas nästan närsomhelst och det är tillräckligt mycket snö men sannolikhet ökar när det snöar och blåser samt om temperaturen stiger hastigt. I Sverige kan man få värdefull information om när sannolikheten är stor eller liten genom så kallade lavinprognoser. I lavinprognoserna anges den bedömda lavinfaran med en siffra som går från 1 till 5, enligt den svenska versionen av den internationella lavinskalan. Siffran 1 innebär liten fara och siffran 5 extrem fara. Prognoserna ger också råd om hur man kan vistas i fjällen utan att utsätta sig för onödiga risker och berättar var i terrängen de farligaste platserna finns och vilken typ av laviner som utgör det största problemet för tillfället.

Syftet med lavinprognoserna är att hjälpa dig att ta välgrundade och vettiga beslut och undvika onödiga faror. Det är viktigt att komma ihåg att lavinprognoserna endast är bedömningar. Laviner förekommer även vid de lägre nivåerna av lavinfara och det går aldrig att säkert säga exakt var och när det kommer att gå laviner.

På webbplatsen www.lavinprognoser.se kan du hitta värdefull information när det är lavinfarligt och även se var i fjällen det kan gå laviner.

Hur kan jag lära mig mer?

Hos Sveriges Lavinutbildningar, SVELAV, kan du få mer information om laviner och lavinsäkerhet. SVELAV erbjuder många olika lavinutbildningar med duktiga instruktörer. Om du på ett enkelt sätt vill lära dig mer om lavinsäkerhet samt testa dina kunskaper om laviner så kolla in Svelavs introduktionsutbildning.