Select Page

Köldskador

Om det är mycket kallt finns risken för köld- eller frostskador på huden. Särskilt känsliga är kinder, öron, näsa, fingrar och tår. Vita fläckar är tecken på begynnande förfrysning. Det kan vara svårt att upptäcka på sig själv. Därför är det viktigt att man tittar efter tecken hos varandra.

En köldskada bör värmas upp omedelbart, annars kan skadan bli allvarlig. Man ska så fort som möjligt försöka komma inomhus eller i skydd från vind och blåst, och börja en långsam uppvärmning av huden.

Det är kombinationen av vind och kyla som avgör kyleffekten. Snöfall och snödrev ökar kyleffekten och försämrar samtidigt sikten och orienteringsmöjligheterna.

Temperatur (grader Celsius)

Vindhastighet (meter per sekund)

Kyleffekt (grader Celsius)

0

10

-7

-10

10

-20

-20

10

-34

Läs mer om köldskador på 1177 Vårdguidens webbplats.