Select Page

Iskunskap

Isar är spännande och ger många fina naturupplevelser. Så länge man håller sig till öppna leder är risken för svaga isar begränsad i fjällen, men självklart krävs det omdöme och att man tar eget ansvar.

Isar är särskilt känsliga i början och slutet av vintern, när de precis börjat frysa eller när de börjar smälta. Det finns också platser där även en i övrigt stark is kan vara svag, som vid sund, bäckmynningar och under broar.

Förutom de platser som syns på bilden över svaga punkter är det särskilt viktigt att vara vaksam när man är i fjällen och kommer i närheten av forsar och vattenfall. Det krävs stor vaksamhet när man ska passera över en is i närheten av en fors eftersom olycksrisken är stor. De erfarenheter som man kan skaffa sig hemma av att passera och röra sig över isar har man nytta av i fjällen. På samma sätt kan man lära sig mycket i fjällen om isar som man sedan kan ta med sig hem.

Läs mer om säkra och farliga isar här

Här får du chansen att hänga med på en unik skridskoupplevelse i fjällen som kanske inspirerar att lära sig mer om isar.  Men också lite information om säkerhetsutrustningen man bör ha med sig. Samt kunskapen att använda den såklart.