Select Page

Första hjälpen och nödsituationer

Att behöva praktisera första hjälpen är något som sällan är nödvändigt men det är ändå något som vi måste vara förberedda på. Det finns flera minnesregler för att kunna arbeta strukturerat och inte missa någon del. Den första minnesregeln kallas STOP: Stanna, Tänk, Observera och Planera. Håll värmen, Ta skydd och signalera. Stanna upp och tänk efter – Orientera dig och planera hur du ska klara situationen. Var är jag, vart ska jag, hur tar jag mig dit, vet andra var jag är.

Den andra minnesregeln handlar om att ta hand om någon som är allvarligt skadad. Denna övning är inte specifik för fjällen utan är lika viktig var man än befinner sig. Minnesregeln heter ”LABC” – Livsfarligt läge, Airways, Breathing och Circulation.

  1. L: Gör en bedömning av situationen. Hur allvarlig är den? Kan det potentiellt vara ett livsfarligt läge?
  2. A: Säkerställ fria luftvägar. Ibland händer det att tungan faller bakåt i svalget och blockerar luftvägarna. Säkra därför luftvägarna och stabilisera ryggraden
  3. B: Andning. SE, LYSSNA, KÄNN och bedöm om den skadade andas och om andningen är tillräcklig. Om inte andningen är kännbar ska omedelbart konstgjord andning inledas.
  4. C: Circulation and bleeding. Finns någon yttre blödning? Kan inre blödning misstänkas? Hur är pulsen?

När allt detta är kontrollerat ska den skapade placeras i framstupa sidoläge i väntan på att hjälp kommer fram.

–  Se till att personen ligger på rygg, helst på ett hårt underlag, till exempel golvet eller marken.

– Placera händerna mitt på bröstet och tryck ner bröstkorgen cirka fem till sex centimeter med raka armar, så kallade bröstkompressioner. Tryck hårt och snabbt.

–  Tryck 30 gånger med en ungefärlig hastighet på 100-120 gånger per minut.

– Växla sedan till att göra inblåsningar med mun mot mun-metoden. Öppna först luftvägen genom att lyfta hakspetsen med två fingrar och böj den medvetslösa personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan. Kläm samtidigt ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret.

– Ta sedan ett vanligt andetag och låt den egna munnen täcka den medvetslösa personens mun. Blås långsamt och försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Man ska alltid göra två inblåsningar efter varandra.

– Växla mellan att ge 30 bröstkompressioner och två inblåsningar av luft. Fortsätt så tills sjukvårdspersonal kommit till hjälp.

Klicka på bilden för att komma till en komplett handbok i första hjälpen