Select Page

Fjällräddningen

Fjällräddningen har som uppgift att, på uppdrag av polisen, utföra räddningsaktioner i fjällterräng. Fjällräddningen hjälper personer som hamnat i nöd på fjället. De kan exempelvis ha blivit sjuka, gått vilse eller överraskats av dåligt väder. Fjällräddningen finns i Dalarnas län, Jämtlands län, Västerbottens län och i Norrbottens län.

Fjällräddningen bygger på insatser från cirka 500 frivilliga som utbildats och utrustas av Polisen. De kan ta sig fram till nödställda exempelvis med snöskoter eller helikopter.

Fjällräddningens alpina fjällräddare är specialiserade på att arbeta vid branta partier som stup och klippor, till exempel vid räddningar med vinsch från polishelikopter. Det finns alpina fjällräddare i Kiruna och Östersund.

Fjällräddningen har tillgång till hundar som är tränade i lavinsök och eftersök i fjällterräng. Varje fjällräddningshund leds av en förare och tillhör en fjällräddningsgrupp. Hundarna och deras förare prövas och godkänns av polisens provledare innan de kan börja arbeta inom fjällräddningen.

Läs mer om Fjällräddningen på Fjällsäkerhetsrådets webbplats