Select Page

Fjällsäkerhet

Fjällen är en storslagen och fantastisk miljö men kan också innebära obehagliga överraskningar. Varje år utförs omkring 250 fjällräddningsuppdrag, sommar som vinter.

Fjällsäkerhetsrådets uppgift är att förebygga olyckor i fjällen genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, och dels stödja forskning och utveckling på området. Fjällsäkerhetsrådet är en del av Naturvårdsverket. Det är Fjällsäkerhetsrådet som ligger bakom detta utbildningsmaterial.

De lokala fjällsäkerhetskommittéerna fungerar som Fjällsäkerhetsrådets förlängda arm. Där finns kunskapen om lokala förhållanden och närkontakten med fjällen och med de människor som verkar där. I de lokala kommittéerna finns representanter för bland annat kommun, polis, fjällräddning och andra organisationer. Kommittéernas uppgift är att inom det egna området inspirera, informera och samordna arbetet med fjällsäkerhet. Den kunskap och erfarenhet som finns i kommittéerna är ett viktigt underlag för Fjällsäkerhetsrådets arbete.

Läs mer om Fjällsäkerhet på Fjällsäkerhetsrådets webbplats.